Liverbirds Bergen

YNWA JFT97

Årsmøtet 2020 og 2021 Liverbirds Bergen onsdag 11 Mai 2022 kl 18:00 på Scruffy Murphy’s.


Årsmøteinnkalling onsdag 11.05.2022 kl 18:00 Liverbirds Bergen.

Det innkalles herved til årsmøte i Liverbirds Bergen.

Sted: Scruffy Murphys Kl: 18.00

Saksliste

1. Godkjenne innkalling og saksliste

2. Godkjenning av stemmeberettige

3. Valg av ordstyrer og referent

4. Godkjenning av vedtekter

5. Årsberetning leses av Leder

6. Fastsettelse av kontingent

7. Informasjon om styrets arbeid til nå

- Hjertesak: Nytt styre velger det.

- Medlemmer

- Turansvarlig

- Arrangementsansvarlig

8. Budsjett og Økonomi. Behandle styrets årsberetning og regnskap.

- Informasjon om forventninger

9. Behandling av innkomne saker

10. Valg av styre:

Dette er vervene som vi i valgkomiteen skal lage innstilling på til årsmøtet i 2022:

2-årige verv:

Nestleder og 2 faste styremedlemsplasser.

1-årige verv:

Styreleder og 3 faste styremedlemsplasser + 2 vararepresentanter.

11. Valg av valgkomite

Siste frist for å komme med nye saker til årsmøtet er Fredag 29 april kl 23.59.

Disse sakene sendes til [email protected] .Om noen skulle ha lyst til å stille til valg i styret kan de melde sin interesse på denne mailen til valgkomite: Øystein Bønes [email protected]


Mvh Valgkomiteen og styret i Liverbirds Bergen YNWA.