Liverbirds Bergen

YNWA JFT96

Årsmøtet 2018 Liverbirds Bergen 31 Mars kl 13:00 på Scruffy Murphy’s.

Årsmøteinnkalling 31.03.2019 Liverbirds Bergen.

Det innkalles herved til årsmøte i Liverbirds Bergen.

Sted: Scruffy Murphys Kl: 13.00

Saksliste

1. Godkjenne innkalling og saksliste

2. Godkjenning av stemmeberettige

3. Valg av ordstyrer og referent

4. Godkjenning av vedtekter

5. Årsberetning leses av Leder

6. Fastsettelse av kontingent

7. Informasjon om styrets arbeid til nå

- Hjertesak: Nytt styre velger det.

- Medlemmer

- Turansvarlig

- Arrangementsansvarlig

8. Budsjett og Økonomi. Behandle styrets årsberetning og regnskap.

- Informasjon om forventninger

9. Behandling av innkomne saker

10. Valg av styre:

  1. Leder                                   Jørn-Erik Heimseter 2 år
  2. Styremedlem                   Rune Fjeldsbø              1 år
  3. Styremedlem                   Frank Nygård               2 år
  4. Styremedlem                   Bård Jensen                  2 år
  5. Styremedlem                   Stig Fjeldsbø                 2 år

- Vara 1 på valg               Vivi Sandvåg Eriksen  1 år

- Vara 2 på valg                Rudi 1 år

11. Valg av valgkomite

Siste frist for å komme med nye saker til årsmøtet er Fredag 22.Mars kl 23.59.

Disse sakene sendes til [email protected] .Om noen skulle ha lyst til å stille til valg i styret kan de melde sin interesse på denne mailen til valgkomite: Øystein Bønes [email protected]

Mvh Valgkomiteen og styret i Liverbirds Bergen YNWA.